CFGS ONLINE

Higiene Bucodental

La competència general d’aquest títol consisteix a promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques. Com a membre d’un equip de salut bucodental, realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

Centre educatiu oficial i homologat
Cod. 17010773

DEMANA INFORMACIÓ
CFGS Higiene Bucodental ONLINE

Demana informació:

Matricula’t ara!

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a superior en higiene bucodental
 • Tècnic/a especialista higienista dental
 • Higienista bucodental
 • Educador/a en salut bucodental

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació - 1.551 hores

Pràctiques - 449 hores

Itineraris formatius

PRIMER ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

165h.
MP03 Exploració de la cavitat oral (*)
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP09 Primers auxilis
132h.
MP02 Estudi de la cavitat oral

SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

66h.
MP01 Recepció i logística a la clínica dental
132h.
MP10 Fisiopatologia general
132h.
MP07 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants (*)
99h.
MP06 Educació per a la salut

SEGON ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 713 HORES

198h.
MP04 Intervenció bucodental (*)
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

99h.
MP05 Epidemiologia en salut oral
99h.
MP08 Pròtesi i ortodòncia (*)
231h.
MP13 Projecte d’higiene bucodental

PRIMER ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

66h.
MP01 Recepció i logística a la clínica dental
132h.
MP10 Fisiopatologia general
132h.
MP07 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants (*)
99h.
MP06 Educació per a la salut

SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

165h.
MP03 Exploració de la cavitat oral (*)
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP09 Primers auxilis
132h.
MP02 Estudi de la cavitat oral

SEGON ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

198h.
MP04 Intervenció bucodental (*)
99h.
MP05 Epidemiologia en salut oral
99h.
MP08 Pròtesi i ortodòncia (*)
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d’higiene bucodental
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

99h.
MP06 Educació per a la salut
132h.
MP10 Fisiopatologia general
66h.
MP01 Recepció i logística a la clínica dental

SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

165h.
MP03 Exploració de la cavitat oral (*)
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP07 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants (*)
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP08 Pròtesi i ortodòncia

SEMESTRE 2 TOTAL 198 HORES

66h.
MP09 Primers auxilis
132h.
MP02 Estudi de la cavitat oral

TERCER ANY

SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

198h.
MP04 Intervenció bucodental (*)
99h.
MP05 Epidemiologia en salut oral

SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d’higiene bucodental
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT
DESCARREGAR PREUS I ITINERARIS

*Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP03 (20 h), MP04 (20 h), MP07 (15 h) i MP08 (10h).

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2021-22:

Seu Girona:

MP07 - S1

Seu Barcelona:

MP07 - S1

CURS ESCOLAR 2021-22

A continuació es mostren les dates destacades a tenir en compte per al seguiment de la formació d’aquests semestres 1 i 2.

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA 06 de Setembre de 2021
INICI DEL SEMESTRE 1 20 de Setembre de 2021
FINAL DEL SEMESTRE 1 06 de Febrer de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA 01 de Febrer de 2022
INICI DEL SEMESTRE 2 07 de Febrer de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 2 30 de Juny de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

 • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 11/06/2021: Semestre 1 i Semestre 2. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2021-2022.

CALENDARI PRESENTACIÓ CURS ACADÈMIC 2021-2022

Per a donar inici al semestre, convidem a tot l’alumnat a assistir a les presentacions del cicle al qual s’ha matriculat. L’objectiu és explicar la metodologia i els aspectes més importants a tenir en compte. Aquestes sessions es realitzen de manera en línia (webinar) a través de l’Aula de Bienvenida del nostre Campus Virtual.

SEMESTRE 1
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
HIGIENE BUCODENTAL
Dilluns, 20 de setembre 2021.
A les 18:00h.
Marta Aboy. Campus Virtual,
Aula de benvinguda
SEMESTRE 2
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
HIGIENE BUCODENTAL
Dilluns, 14 de febrer 2022.
A les 19:00h.
Marta Aboy. Campus Virtual,
Aula de benvinguda

CURS ESCOLAR 2021-22

SEMESTRE 1

Data Examen: 14/01/2022

 • MP07: 16:30 a 18:00h
 • MP01: 18:30 a 19:30h

Data Examen: 15/01/2022

 • MP10: 09:00 a 10:00h
 • MP06: 10:30 a 11:30h

Data Examen: 28/01/2022

 • MP07: 15:00 a 16:30h
 • MP01: 17:00 a 19:00h

Data Examen: 29/01/2022

 • MP10: 08:30 a 10:00h
 • MP06: 10:30 a 12:00h

DESCÀRREGA DE PDF:

Nota: Segons la Resolució sobre les proves finals de FP a Distància, a data del 18 de gener 2022, emesa per part del Departament d’Ensenyament, s’ha aprovat establir un nou període d’avaluació excepcional per a oferir flexibilitat a les persones que acreditin mitjançant un informe mèdic alguna circumstància sanitària específica. Aquest canvi de data de les proves finals no computarà a efecte del nombre màxim de convocatòries establertes. En tot cas, aquestes proves finals excepcionals continuaran sent presencials.
Els supòsits per a disposar d’aquesta excepció són els següents:
 1. Aquells/es alumnes que hagin tingut alguna situació de circumstància sanitària en la 1a convocatòria d’Ordinària, podran realitzar aquest mateix model d’examen (model a) a la data establerta per a la 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2). Prèviament ha d’haver informat i justificat aquesta absència per motius mèdics al professor/a de l’assignatura, que serà qui validi aquest canvi.
 2. Aquells/es alumnes que hagin hagut d’assistir a 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2) per a realitzar Ordinària (model a) i que el resultat de la mateixa sigui no aprovat, disposa d’una convocatòria extraordinària (model b), en aquesta convocatòria excepcional. A més, aquesta excepció també és vàlida per a aquells/es alumnes que tinguin aquesta circumstància sanitària i no puguin assistir a la 2a convocatòria d’Extraordinària/ Ordinària 2 (model b).
A continuació s’estableix en les següents dates i horaris d’aquesta convocatòria excepcional Semestre 1:

Data Examen: 04/03/2022

 • MP07: 15:00 a 16:30h
 • MP01: 17:00 a 19:00h

Data Examen: 05/03/2022

 • MP10: 08:30 a 10:00h
 • MP06: 10:30 a 12:00h

SEMESTRE 2

Data Examen: 21/05/2022

 • MP03 i MP05: 08:30 a 10:00h
 • MP08 i MP09: 10:30 a 11:30h
 • MP11: 12:00 a 13:00h
 • MP02: 13:00 a 14:00h
 • MP12: 14:00 a 15:00h
 • MP04: 15:30 a 17:00h

Data Examen: 11/06/2022

 • MP03 i MP05: 08:00 a 10:00h
 • MP08 i MP09: 10:00 a 11:30h
 • MP11: 11:30 a 13:00h
 • MP02: 13:00 a 14:30h
 • MP12: 15:30 a 17:00h
 • MP04: 17:00 a 19:00h

DESCÀRREGA DE PDF:

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 04-05-2022: Incorporació dels examens MP05 i MP08 del Semestre 2.
 • 04-04-2022: Incorporació de l’examen de MP04 del Semestre 2.
 • 03-02-2022: Incorporació dels examens de Convocatòria Excepcional del Semestre 2.
 • 21-01-2022: Incorporació dels examens de Convocatòria Excepcional del Semestre 1.
 • 18-10-2021: Afegides les dates de MP01, MP06, MP07 i MP10. 1ª y 2ª Convocatòria, Semestre 1.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Veure els descomptes disponibles aquí.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Real Decret 769/2014, de 12 de setembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.