SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Aquest grau superior capacita a l’alumne com a especialista en la definició i organització dels processos de tractament de la informació i documentació clínica, realització de l’extracció i registre de dades, codificació i validació de la informació. A més de garantir el compliment de la normativa i intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries REFORÇ

Demana informació:

Matricula’t ara!

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a superior en documentació sanitària
  • Responsable tècnic/a de codificació de documentació sanitària
  • Responsable tècnic/a d'arxius d'històries clíniques

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.650 h.

Pràctiques - 350 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 396 HORES

132h.
MP02 Terminologia clínica i patologia
132h.
MP03 Extracció de diagnòstics i procediments
132h.
MP06 Ofimàtica i procés de l'informació

 SEMESTRE 2 TOTAL 462 HORES

66h.
MP01 Gestió de pacients
99h.
MP04 Arxiu i documentació sanitaris
99h.
MP05 Sistemes d'informació i classificació sanitaris
132h.
MP09 Validació i explotació de dades
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

132h.
MP07 Codificació sanitària
66h.
MP08 Atenció psicosocial al pacient / usuari
99h.
MP10 Gestió administrativa sanitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

132h.
MP02 Terminologia clínica i patologia
198h.
MP03 Extracció de diagnòstics i procediments
132h.
MP06 Ofimàtica i procés de l'informació

 SEMESTRE 2 TOTAL 462 HORES

99h.
MP01 Gestió de pacients
132h.
MP04 Arxiu i documentació sanitaris
132h.
MP05 Sistemes d'informació i classificació sanitaris
99h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

165h.
MP07 Codificació sanitària
66h.
MP08 Atenció psicosocial al pacient / usuari
165h.
MP09 Validació i explotació de dades
99h.
MP10 Gestió administrativa sanitària

 SEMESTRE 2 TOTAL 581 HORES

66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès
66h.
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries
350h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

132h.
MP02 Terminologia clínica i patologia
132h.
MP03 Extracció de diagnòstics i procediments

 SEMESTRE 2 TOTAL 264 HORES

66h.
MP01 Gestió de pacients
99h.
MP04 Arxiu i documentació sanitaris
99h.
MP05 Sistemes d'informació i classificació sanitaris

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP06 Ofimàtica i procés de la informació
66h.
MP08 Atenció psicosocial al pacient / usuari
99h.
MP10 Gestió administrativa sanitària

 SEMESTRE 2 TOTAL 198 HORES

132h.
MP09 Validació i explotació de dades
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP07 Codificació sanitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 1 TOTAL 680 HORES

231h.
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

132h.
MP02 Terminologia clínica i patologia
132h.
MP06 Ofimàtica i procés de la informació

 SEMESTRE 2 TOTAL 330 HORES

99h.
MP01 Gestió de pacients
132h.
MP05 Sistemes d'informació i classificació sanitaris
99h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 363 HORES

198h.
MP03 Extracció de diagnòstics i procediments
165h.
MP07 Codificació sanitària

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

132h.
MP04 Arxiu i documentació sanitaris
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

66h.
MP08 Atenció psicosocial al pacient / usuari
165h.
MP09 Validació i explotació de dades
99h.
MP10 Gestió administrativa sanitària

 SEMESTRE 1 TOTAL 416 HORES

66h.
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries
350h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 07 de Setembre de 2022
FI DEL SEMESTRE 1 05 de Febrer de 2023
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 13-14/1/2023*
Convocatòria ordinària 2: 27-28/1/2023*

NOTA:

  • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en documentació i administració sanitàries i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4.10.2014).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.