SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

CNTEC ofereix aquest cicle de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria Semipresencial-Online, que consisteix en una formació online amb classes de reforç presencial.

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a preparar materials i processar informació de la consulta o unitat en les àrees de la seva competència, cuidar de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient o client i del material instrumental sanitari utilitzat en consultes i/o serveis, a més de tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

HORARI DE CLASSES SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Mitjà Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria Semipresencial-Online

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Auxiliar d'infermeria/clínica
  • Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili
  • Auxiliar pediàtric
  • Auxiliar geriàtric
  • Auxiliar bucodental

Durada

Aquest cicle té una durada total de 1.400 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 990 h.

Pràctiques - 410 h.

Itineraris formatius

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 430 HORES

60h.
C01 Operacions administratives i documentació sanitària
60h.
C02 L'ésser humà davant la malaltia
80h.
C03* Benestar del/de la pacient: necessitas d'higiene, repòs i moviment
70h.
C07 Suport psicològic al pacient / client
100h.
C09* Tècniques d'ajuda odontològica i estomatològica
60h.
C11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 500 HORES

270h.
C04* Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà
35h.
C05 Primers auxilis
100h.
C06 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
35h.
C08 Educació per a la salut
60h.
C10 Relacions en l'equip de treball
* Crèdits amb algunes hores oficials de formació presencial. C03 (6 h), C04 (25 h) i C09 (12 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 470 HORES

60h.
C13 Síntesi
410h.
C12 Formació en centres de treball - FCT

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 200 HORES

60h.
C01 Operacions administratives i documentació sanitària
60h.
C02 L'ésser humà davant la malaltia
80h.
C03* Benestar del/de la pacient: necessitas d'higiene, repòs i moviment

 SEMESTRE 2 TOTAL 270 HORES

270h.
C04* Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà
* Crèdits amb algunes hores oficials de formació presencial. C03 (6 h) i C04 (25 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 230 HORES

70h.
C07 Suport psicològic al pacient / client
100h.
C09* Tècniques d'ajuda odontològica i estomatològica
60h.
C11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 230 HORES

35h.
C05 Primers auxilis
100h.
C06 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
35h.
C08 Educació per a la salut
60h.
C10 Relacions en l'equip de treball
* Crèdits amb algunes hores oficials de formació presencial. C09 (12 h).

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 470 HORES

66h.
C13 Síntesis
383h.
C12 Formación en centros de trabajo - FCT

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 7 de Setembre de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 1 5 de Febrer de 2023
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS S1 Gener 2023 (per concretar dia/hora) *
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 203/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria (DOGC 2464, de 28.8.1997).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.