SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Aquest grau superior capacita a l’alumne com a especialista en la definició i organització dels processos de tractament de la informació i documentació clínica, realització de l’extracció i registre de dades, codificació i validació de la informació. A més de garantir el compliment de la normativa i intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a superior en documentació sanitària
  • Responsable tècnic/a de codificació de documentació sanitària
  • Responsable tècnic/a d'arxius d'històries clíniques

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.650 h.

Pràctiques - 350 h.

Itineraris formatius

ITINERARI 2 ANYS – Nou currículum (inici setembre)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 396 HORES

132h.
MP02 Terminologia clínica i patologia
132h.
MP03 Extracció de diagnòstics i procediments
132h.
MP06 Ofimàtica i procés de l'informació

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 462 HORES

66h.
MP01 Gestió de pacients
99h.
MP04 Arxiu i documentació sanitaris
99h.
MP05 Sistemes d'informació i classificació sanitaris
132h.
MP09 Validació i explotació de dades
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 462 HORES

132h.
MP07 Codificació sanitària
66h.
MP08 Atenció psicosocial al pacient / usuari
99h.
MP10 Gestió administrativa sanitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 680 HORES

231h.
MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (2 anys – inici setembre).

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA
13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 12-13/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 26-27/1/2024*
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 24-25 de Maig 2024*
Convocatòria ordinària 2: 7-8 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en documentació i administració sanitàries i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4.10.2014).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.