Avís Legal i Política de Privacitat

 

1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: CNTEC EDUCATION S.L.
CIF: B58794454
Direcció postal: C/PELAI 42 2 PLANTA ,8001 BARCELONA (BARCELONA)
Telèfon 933182436
Pàgina Web: https://cntec.education
Email: nfeneux@cedetecgroup.com
Dades Mercantils:

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 1. Realitzar una gestió correcta del servei sol·licitat. En aquest sentit, les dades que ens proporcionis tant al moment de crear el teu compte amb nosaltres com per crear el teu perfil seran tractats per:
  1. Gestionar el servei sol·licitat.
  2. Envieu-vos missatges de CNTEC EDUCATION S.L. per informar-te de millores o novetats en els nostres productes i serveis. A l’apartat 6 (Drets) us expliquem com podeu sol·licitar no rebre aquest tipus de comunicacions.
  3. Prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de correu brossa, entre d’altres).
  4. Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació comercial amb nosaltres, sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

L’execució d’un contracte en relació amb la finalitat indicada a l’apartat 1 anterior.

El consentiment de lusuari en relació amb la finalitat indicada en els apartat 2.

L’interès legítim de CNTEC EDUCATION S.L. amb relació a la finalitat indicada a l’apartat 3 anterior.

El compliment de les obligacions legals aplicables a CNTEC EDUCATION S.L. per a la finalitat indicada al
apartat 4 anterior.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

Les teves dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a CNTEC EDUCATION S.L. , com ara serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. CNTEC EDUCATION S.L. ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a CNTEC EDUCATION S.L. amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a CNTEC EDUCATION S.L. estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. CNTEC EDUCATION S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats
en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic o mitjançant un escrit a l’adreça postal indicada anteriorment. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzeu per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Quines cookies utilitzem?

Per conèixer les cookies que utilitzem en aquesta pàgina web/aplicació mòbil, recorda que pots accedir a la nostra política de cookies i relació i descripció de cookies.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions generals que conté aquest avís legal regulen l’accés i la utilització de la pàgina web que CNTEC EDUCATION S.L. en principi, posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet, sens perjudici que aquesta circumstància pugui variar en el futur.

L’accés a aquesta implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions.

La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, que s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.

AUTORITZACIÓ

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

  • Que sigui compatible amb els fins de la pàgina web.
  • Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats a la pàgina web sigui modificat de cap manera.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a la pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CNTEC EDUCATION S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

FUNCIONAMENT I DISPONIBILITAT DEL LLOC WEB:

CNTEC EDUCATION S.L. es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i les condicions d’accés.

CNTEC EDUCATION S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web
  • Un mal funcionament del navegador
  • Ús de versions no actualitzades del mateix

CNTEC EDUCATION S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al Lloc Web introduïts per tercers aliens a CNTEC EDUCATION S.L. que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. Per tant, CNTEC EDUCATION S.L. no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Així mateix, CNTEC EDUCATION S.L. utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CNTEC EDUCATION S.L. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus dús del Lloc Web que fa lUsuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. Per tant, CNTEC EDUCATION S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

CNTEC EDUCATION S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al contingut, ni que aquesta estigui actualitzada. CNTEC EDUCATION S.L. durà a terme, sempre que no hi concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

CNTEC EDUCATION S.L. es reserva el dret d’interrompre l’accés al Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

CONTINGUTS I LA QUALITAT DEL SERVEI

CNTEC EDUCATION S.L. no assumeix la responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), a els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, a particular, consisteixin en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius de conformitat amb la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Podrà posar-ho en coneixement de CNTEC EDUCATION S.L. no obstant això, la recepció per aquesta de la comunicació esmentada no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’article 17 de la LSSICE CNTEC EDUCATION S.L. no es fa responsable de la manca dutilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web. Tampoc no es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari pels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts d’aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i les informacions.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB

CNTEC EDUCATION S.L. no es farà responsable en cap cas de lús que els Usuaris poguessin fer del Lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Tot enllaç de tercers a la pàgina web ho ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

A través del present Lloc Web l’Usuari podrà accedir a llocs Web pertanyents a i/o gestionats per tercers.

La presència d’aquests enllaços és merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al Lloc Web de destinació. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que els regeixin. L’usuari reconeix i accepta que CNTEC EDUCATION S.L. no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany i perjudici causat per l’accés a aquests links.

En cas que CNTEC EDUCATION S.L. tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a què es remet des dels enllaços esmentats és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb com més aviat millor.

PROPIETAT INDUSTRIAL

L’ús de la pàgina web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web.

Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics els drets de propietat intel·lectual dels quals no pertanyin a CNTEC EDUCATION S.L. estan publicats amb l’única finalitat d’informar els usuaris d’aquesta pàgina.

CNTEC EDUCATION S.L. és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de programari de la pàgina web, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

CNTEC EDUCATION S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. CNTEC EDUCATION S.L. té el domicili a BARCELONA, Espanya.