Com s’estudia

    PRESENCIAL

Des de CNTEC tenim la missió d’educar, formar, orientar i acreditar els i les nostres alumnes de totes les competències, aptituds, actituds i valors que es necessiten per a treballar en un entorn laboral concret.

El nostre projecte educatiu ens permet formar a nous i noves professionals dia rere dia col·laborant en el seu progrés personal. Per això, volem donar resposta als nous reptes que es plantegen en la nostra societat, que està en constant evolució i canvi, posant especial atenció en l’ús de les noves tecnologies.

El nostre model educatiu té a l’alumnat com a centre de l’aprenentatge i considera a l´equip docent com a acompanyants del seu procés formatiu.

Per aquests motius, la modalitat presencial permet a l’alumnat gaudir d’un espai físic, modern, totalment equipat i favorable a la comunicació on establir relacions entre companys i companyes.

Oferim també un Campus Virtual d’última generació, com a espai virtual que els permeti accedir a una gran varietat de materials i recursos didàctics innovadors, pensats i creats per al nostre alumnat.

Evolucionem de les classes magistrals cap a una metodologia que pren la pràctica com una base molt important d’aquesta mena de mètode d’ensenyament i aprenentatge, juntament amb altres tipus com per exemple: aprenentatge basat en projectes o problemes, aprenentatge indagatiuflipped classroom, etc.

CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia PRESENCIAL
Curs Tècnic/a Auxiliar en Veterinària PRESENCIAL

    ONLINE

La nostra oferta de cicles formatius en modalitat online (no presencial) consisteix en una càrrega lectiva que correspon a hores d’estudi online a través del Campus Virtual de CNTEC.

Aquesta formació està sota una metodologia d’estudi i treball en la qual l’alumnat és el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, la qual cosa que li permet sentir-se acompanyat i motivat per l’equip docent en tot moment.

Per aquest motiu, volem complementar l’acompanyament docent amb una tecnologia innovadora amb continguts audiovisuals e interactius junt amb activitats que impliquin l’auto-progrés del propi alumnat mitjançant la cooperació i el treball col·laboratiu entre iguals del grup.

Volem garantir el desenvolupament de les seves competències tant professionals com digitals, mitjançant “learning by doing, l’aprendre fent.

Tot això, dins d’un campus virtual:

  • Modern, d'acord als nous temps.
  • Dinàmic, adaptable a qualsevol canvi i evolució.
  • Intuitiu, experiència positiva d'usabilitat i navegació de l'alumne/a.
  • Flexible, per a impulsar un aprenentatge adaptatiu a cada alumne/a.

A més de la part online, cal recordar que tots els cicles de formació professional contenen un període de pràctiques presencials com a Formació en Centres de Treball (FCT), que permet a l’alumnat aprendre mitjançant l’experiència laboral real de grans professionals del sector.

CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia ONLINE
CFGS Higiene Bucodental ONLINE
Curs Tècnic/a Auxiliar en Veterinària ONLINE

    SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Aquesta tercera modalitat de formació que ofereix CNTEC consisteix a complementar la realització de cicles formatius online oficials impartits per CEDESCA, oferint a l’alumnat classes presencials.

Considerem una part essencial en aquest model d’ensenyament i aprenentatge aquestes sessions presencials realitzades pel nostre professorat presencial, perquè l’alumne/a acabi de consolidar la seva formació, resolgui de forma personalitzada tots els seus dubtes sobre el contingut online, i així pugui aconseguir el seu desitjat títol oficial.

Actualment, per a desenvolupar aquestes sessions presencials, CNTEC està present a Barcelona, Girona i Sevilla, però a més disposem de col·laboracions amb altres centres de formació i acadèmies que permeten acostar la nostra oferta formativa a altres ciutats del territori com Almeria, Granada, Màlaga, Bilbao, Sevilla, la Corunya, Madrid, etc.

Online amb reforç Girona
Online amb reforç Sevilla