Com s’estudia

    PRESENCIAL

Des de CNTEC tenim la missió d’educar, formar, orientar i acreditar els i les nostres alumnes de totes les competències, aptituds, actituds i valors que es necessiten per a treballar en un entorn laboral concret.

El nostre projecte educatiu ens permet formar a nous i noves professionals dia rere dia col-laborant en el seu progrés personal. Per això, volem donar resposta als nous reptes que es plantegen en la nostra societat, que està en constant evolució i canvi, posant especial atenció en l’ús de les noves tecnologies.

El nostre model educatiu té a l’alumnat com a centre de l’aprenentatge i considera a l´equip docent com a acompanyants del seu procés formatiu.

Per aquests motius, la modalitat presencial permet a l’alumnat gaudir d’un espai físic, modern, totalment equipat i favorable a la comunicació on establir relacions entre companys i companyes.

Oferim també un Campus Virtual d’última generació, com a espai virtual que els permeti accedir a una gran varietat de materials i recursos didàctics innovadors, pensats i creats per al nostre alumnat.

Evolucionem de les classes magistrals cap a una metodologia que pren la pràctica com una base molt important d’aquesta mena de mètode d’ensenyament i aprenentatge, juntament amb altres tipus com per exemple: aprenentatge basat en projectes o problemes, aprenentatge indagatiuflipped classroom, etc.

CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia PRESENCIAL
Curs Tècnic/a Auxiliar en Veterinària PRESENCIAL

    ONLINE

La nostra oferta de cicles formatius en modalitat online (no presencial) consisteix en una càrrega lectiva que correspon a hores d’estudi online a través del Campus Virtual de CNTEC.

Aquesta formació està sota una metodologia d’estudi i treball en la qual l’alumnat és el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, la qual cosa que li permet sentir-se acompanyat i motivat per l’equip docent en tot moment.

Per aquest motiu, volem complementar l’acompanyament docent amb una tecnologia innovadora amb continguts audiovisuals e interactius junt amb activitats que impliquin l’auto-progrés del propi alumnat mitjançant la cooperació i el treball col·laboratiu entre iguals del grup.

Volem garantir el desenvolupament de les seves competències tant professionals com digitals, mitjançant “learning by doing, l’aprendre fent.

Tot això, dins d’un campus virtual:

  • Modern, d'acord als nous temps.
  • Dinàmic, adaptable a qualsevol canvi i evolució.
  • Intuitiu, experiència positiva d'usabilitat i navegació de l'alumne/a.
  • Flexible, per a impulsar un aprenentatge adaptatiu a cada alumne/a.

A més de la part online, cal recordar que tots els cicles de formació professional contenen un període de pràctiques presencials com a Formació en Centres de Treball (FCT), que permet a l’alumnat aprendre mitjançant l’experiència laboral real de grans professionals del sector.

CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia ONLINE
CFGS Higiene Bucodental ONLINE
Curs Tècnic/a Auxiliar en Veterinària ONLINE

    SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Aquesta tercera modalitat de formació que ofereix CNTEC consisteix a complementar la realització de cicles formatius online oficials impartits per CEDESCA, oferint a l’alumnat classes presencials.

Considerem una part essencial en aquest model d’ensenyament i aprenentatge aquestes sessions presencials realitzades pel nostre professorat presencial, perquè l’alumne/a acabi de consolidar la seva formació, resolgui de forma personalitzada tots els seus dubtes sobre el contingut online, i així pugui aconseguir el seu desitjat títol oficial.

Actualment, per a desenvolupar aquestes sessions presencials, CNTEC està present a Barcelona, Girona i Sevilla, però a més disposem de col·laboracions amb altres centres de formació i acadèmies que permeten acostar la nostra oferta formativa a altres ciutats del territori com Almeria, Granada, Màlaga, Bilbao, Santiago de Compostel·la, la Corunya, Ponferrada, Madrid, etc.

Online amb reforç Girona
Online amb reforç Sevilla
Online amb reforç Barcelona