SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a preparar materials i processar informació de la consulta o unitat en les àrees de la seva competència, cuidar de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient o client i del material instrumental sanitari utilitzat en consultes i/o serveis, a més de tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria REFORÇ

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Auxiliar d'infermeria/clínica
  • Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili
  • Auxiliar pediàtric
  • Auxiliar geriàtric
  • Auxiliar bucodental

Durada

Aquest cicle té una durada total de 1.400 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 990 h.

Pràctiques - 410 h.

Itineraris formatius

ITINERARI 1 ANY I MIG (inici setembre)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 505 HORES

60h.
C02 L'ésser humà davant la malaltia
80h.
C03* Benestar del/de la pacient: necessitas d'higiene, repòs i moviment
135h.
C04* Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (BLOC 1)
70h.
C07 Suport psicològic al pacient / client
100h.
C09* Tècniques d'ajuda odontològica i estomatològica
60h.
C11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 425 HORES

60h.
C01 Operacions administratives i documentació sanitària
135h.
C04* Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (BLOC 2)
35h.
C05 Primers auxilis
100h.
C06 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
35h.
C08 Educació per a la salut
60h.
C10 Relacions en l'equip de treball
* Crèdits amb algunes hores oficials de formació presencial. C03 (6 h), C04 (25 h) i C09 (12 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 470 HORES

60h.
C13 Síntesi
410h.
C12 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (inici Setembre).

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2023-24:

Seu Girona:

C04 - S2

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA 13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 19-20/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 2-3/2/2024*
CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 31/05-01/06 2024*
Convocatòria ordinària 2: 14-15 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 203/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria (DOGC 2464, de 28.8.1997).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.