Convalidacions

A continuació s’especifica el procés per a realitzar la petició de convalidacions:

PROCÉS

Com fer la petició.

DATES

Dies per fer el tràmit.

SEGÜENTS PASSOS

Procediment posterior.

    PROCÉS

PAS 1 – Descarrega la sol·licitud de convalidacions que trobeu a continuació:


PAS 2 – Completar la informació i signar el full de sol·licitud.


PAS 3 – Enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud signada.

 • En el cas de realitzar la signatura a través del Certificat Digital:
  1. Enviar per correu electrònic a cntec@cedetecgroup.com
 • En el cas de realitzar la signatura original (a mà):
  1. Cal escanejar el document de sol·licitud.
  2. Enviar per correu electrònic a cntec@cedetecgroup.com .
  3. Enviar el document original signat per correu certificat al Centre.

En aquest mateix correu electrònic, també s’ha d’adjuntar escanejada la documentació original referent als estudis que es volen convalidar, que es detalla a continuació:

 • Certificats de notes original o compulsat.
 • Resguard del titol dels estudis compulsats.

IMPORTANT: Sense aquesta documentació, no es realitzarà la gestió de convalidació.

    DATES

Modalitat presencial

Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.


Modalitat no presencial (online)

 • SEMESTRE 1. Des de l’inici del curs escolar fins el 15 de Novembre.
 • SEMESTRE 2. De l’1 de Març al 15 d’Abril.

    SEGÜENTS PASSOS

Com és el procediment de convalidació, una vegada realitzada la sol·licitud?

1.       Es revisa la sol·licitud i la documentació rebuda.


2.       Una vegada comprobada, des de Secretaria se li comunicarà aquesta confirmació a l’alumne/a.


3.       L’ alumne/a tindrà que efectuar el traspàs econòmic de les convalidacions (qualsevol dubte, consultar amb Secretaria).


4.       Resolució de la petició se enviarà per via correu electrònic.

Observacions

 • Segons la normativa vigent la resolució favorable o desfavorable es resol en un periode de 6 mesos màxim.
 • En el caso de transcórre els 6 mesos sense haver notificat la resolució expressa, el sol·licitant ha d’entrendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu (R.D. 1085/2020 ART. 10.3).
 • Només es pot realitzar una unica sol·licitud de convalidació per curs acadèmic (R.D. 1085/2020 ART. 5).
 • Segons la normativa vigent si es realitza aquesta sol·licitud de convalidacions, s’ha de cursar l’assignatura de la petició de convalidació fins la resolució de la mateixa.

Qualsevol dubte sobre això, no dubteu a posar-vos en contacte amb Secretaria al 972 65 57 47 o a cntec@cedetecgroup.com