Avís Legal

CNTEC Centre Noves Tecnologies, proveït amb NIF/CIF B58794454, adreça C/Pelai 42, 2a, 08001 Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.cntec.education.

Amb els límits establerts en la llei, CNTEC no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a CNTEC ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.cntec.education pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que CNTEC no pot controlar. Per tant, CNTEC no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CNTEC o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CNTEC.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que CNTEC ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de CNTEC amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@grupcedesca.com o en l’adreça C/Pelai 42, 2a, 08001 Barcelona.