Descomptes disponibles

En la formalització de la matrícula o serveis escolars es poden aplicar els següents descomptes:

Descomptes familiares:

  • Monoparental: -20%
  • Monoparental especial: -100%
  • Família nombrosa: -20%
  • Família nombrosa especial: -100%
  • Víctimes de violència de gènere: -20%

Descomptes per diversitat funcional:

  • 33% a 49%: -20%
  • 50% a 70%: -50%
  • 71% a 100%: -100%

 

Aquests descomptes només són aplicables en l’import de la matrícula o serveis escolars. Han de ser marcats en la sol·licitud de la matrícula i aprovats a través de l’aportació de la documentació pertinent que certifica aquesta situació.