Pla de prevenció, contingència i actuació COVID-19

Seguint instruccions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, l’escola ha elaborat un pla d’actuació i contingència perquè el curs 2020-21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones en el centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tothom a l’educació.

A continuació, s’ofereix la descàrrega directa dels documents que componen aquest pla:

Entrada CNTEC