Què és un cicle formatiu?

És una de les vies de continuació acadèmica no obligatòria amb una duració de dos anys (també hi ha d’any i mig) en els quals s’inclou contingut teòric i pràctic. És una modalitat que capacita a l’alumnat a executar tasques d’una professió específica gràcies a l’adquisició de les competències i coneixements necessaris, atorgats per un professorat especialitzat.   

Podem trobar dos grups:

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): s’obté una titulació de Tècnic/a. Es pot accedir obtenint l’ESO o equivalent, o bé realitzant la prova d’accés a Grau Mitjà. 

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): s’obté una titulació de Tècnic/a Superior. Es pot accedir després d’haver cursat un Grau Mitjà o després de finalitzar Batxillerat. També es pot accedir mitjançant la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Per què estudiar un cicle formatiu?

Un cicle formatiu ofereix l’oportunitat de la incorporació al món laboral amb un professional qualificat. L’ocupabilitat arriba a ser un 70% segons dades recollides del Ministeri d’Educació d’anys anteriors. Això és degut a la realització de pràctiques en les diferents empreses que permeten a l’alumnat comprendre com és el món laboral. Molts dels que inicien les seves pràctiques a una empresa, acaben amb un contracte laboral concebut per aquesta. 

En una notícia del blog de Cedesca podeu veure amb més detall les dades del Departament d’Ensenyament sobre les sortides laborals dels diferents cicles sanitaris i sociosanitaris del curs acadèmic 2019-20.

Una altra dels avantatges que proporciona estudiar un cicle formatiu és la formació orientada a la pràctica, saber fer les coses, ja que l’alumnat aprèn i consolida els coneixements teòrics portats a la pràctica.

Estudiar un cicle formatiu permet continuar estudiant, és a dir, una formació contínua. Si s’inicia un grau mitjà es pot accedir al grau superior i del superior, es pot accedir a la universitat. 

A més, la formació professional té una àmplia oferta formativa, oferint titulacions oficials. 

Ara ja coneixes els motius per escollir un cicle formatiu. 

En Cntec comptem amb anys d’experiència que ens avalen amb el centre de referència, sent experts des de 1988 en formació professional en el món sanitari i sociosanitari oferint formació tant presencial com a online. Pots veure la nostra oferta formativa accedint a la nostra pàgina web.