Molts es pregunten quina diferència hi ha entre una farmàcia i una parafarmàcia i aquest mes en el Blog de CNTEC te les expliquem.

Primer definirem tots dos conceptes i més endavant s’explicaran les diferències que hi ha entre ambdues.

Les farmàcies són considerades establiments sanitaris privats, d’interès públic, on el farmacèutic o farmacèutica, juntament amb el personal tècnic, dispensen productes farmacèutics i/o parafarmacèutics i es promociona la salut.

Farmàcia vs. Parafarmàcia: les 4 diferències clau

En les farmàcies es venen medicaments, s’ofereix servei d’atenció farmacèutica i seguiment del pacient. Per a proporcionar determinats medicaments es precisa de recepta mèdica i en l’establiment també es poden vendre productes farmacèutics. En canvi, en una parafarmàcia no es poden vendre medicaments, sinó que aquests venen productes d’higiene, ortopèdia, primers auxilis, etc. Alguns exemples són: mitjanes terapèutiques, sabates ortopèdiques, biberons, tractament per a polls etc. Aquests no precisen de recepta mèdica per a ser adquirits.

Pel que fa a un/a tècnic/a o auxiliar de farmàcia en el cas de treballar en una farmàcia, a l’hora de dispensar els diferents medicaments, es requereix de la supervisió d’un farmacèutic/a, en canvi en una parafarmàcia no és necessari.

Com acabem d’explicar, qualsevol que obtingui el CFGM de Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia pot treballar tant en una farmàcia, com en una parafarmàcia.

A continuació, us facilitem una infografía per poder veure les diferències més destacables entre farmàcia i parafarmàcia.