CFGM ONLINE

Farmàcia i Parafarmàcia

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental, tots aquests son els objectius que ha d’assolir el tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia.

Centre educatiu oficial i homologat
Cod. 17010773

DEMANA INFORMACIÓ

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a en farmàcia
 • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
 • Tècnic/a en emmagatzematge de medicaments
 • Tècnic/a en farmàcia hospitalària
 • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació - 1.584 hores

Pràctiques - 416 hores

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 396 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)
132h.
MP04 Formulació magistral (**)
66h.
MP08 Primers auxilis

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 429 HORES

165h.
MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics (*)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
99h.
MP12 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 396 HORES

66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
264h.
MP13 Síntesi
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT
DESCARREGAR ITINERARIS

*Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP01 (10 h), MP02 (15 h), MP03 (15 h) y MP05 (10 h).

**Mòduls tipus B amb hores obligatòries de formació 100% presencials, però amb opció de reducció del 50%: MP04 (132 h) y MP07 (132 h).

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2023-24:

CALENDARI PRESENTACIÓ CURS ACADÈMIC 2023-24

Per a donar inici al semestre, convidem a tot l’alumnat a assistir a les presentacions del cicle al qual s’ha matriculat. L’objectiu és explicar la metodologia i els aspectes més importants a tenir en compte. Aquestes sessions es realitzen de manera en línia (webinar) a través de l’Aula de Bienvenida del nostre Campus Virtual.

SEMESTRE 1
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
14 de setembre 2023 – 19:00h. Nuria Soler Webinar, Campus Virtual
SEMESTRE 2
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
8 de Febrer de 2024 – 11:00h. Agnés Camps Webinar, Campus Virtual

CURS ESCOLAR 2023-24

A continuació es mostren les dates destacades a tenir en compte per al seguiment de la formació d’aquests semestres 1 i 2.

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA 13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 19-20/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 2-3/2/2024*
CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 31/05-01/06 2024*
Convocatòria ordinària 2: 14-15 de Juny de 2024*
* Consultar la pestanya DATES D'EXAMENS.
NOTA:
 • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
 • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.
CALENDARI ESCOLAR

CURS ESCOLAR 2023-24

SEMESTRE 1

DATES D'EXAMENS S1

SEMESTRE 2

DATES D'EXAMENS S2

Tots els exàmens són presencials

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Veure els descomptes disponibles aquí.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 15-12-2023: Pujats els dies dels examens del Semestre 1.
 • 06-05-2024: Pujats els dies dels examens del Semestre 2.
 • 07-05-2024: Actualizat els dies dels examens del Semestre 2.
 • 15-05-2024: Pujats els dies dels examens del Semestre 2.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Decret 124/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

REAL DECRET 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.