loader image
CFGM ONLINE

Farmàcia i Parafarmàcia*

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental, tots aquests son els objectius que ha d’assolir el tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia.

* Pendent d’homologació pel Departament d’Ensenyament per al curs acadèmic 2020-2021.

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia ONLINE

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en farmàcia
  • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
  • Tècnic/a en emmagatzematge de medicaments
  • Tècnic/a en farmàcia hospitalària
  • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació - 1.650 hores

Pràctiques - 350 hores

Itinerari formatiu

66h.
Disposició i venda de productes
165h.
Oficina de farmàcia
264h.
Dispensació de productes farmacèutics
231h.
Dispensació de productes parafarmacèutics
132h.
Operacions bàsiques de laboratori
132h.
Formulació magistral
132h.
Promoció de la salut
66h.
Primers auxilis
132h.
Anatomofisiologia i patologia bàsiques
99h.
Formació i orientació laboral
66h.
Empresa i iniciativa emprendedora
99h.
Anglès tècnic
66h.
Síntesi
350h.
Formació en centres de treball - FCT

Normativa

Decret 124/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

REAL DECRET 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Vies d’accés

Accedir