CFGM ONLINE

Farmàcia i Parafarmàcia

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental, tots aquests son els objectius que ha d’assolir el tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia.

Centre educatiu oficial i homologat
Cod. 17010773

DEMANA INFORMACIÓ
CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia ONLINE

Demana informació:

Matricula’t ara!

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a en farmàcia
 • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
 • Tècnic/a en emmagatzematge de medicaments
 • Tècnic/a en farmàcia hospitalària
 • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació - 1.584 hores

Pràctiques - 416 hores

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
165h.
MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 647 HORES

66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP12 Anglès tècnic
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)
264h.
MP13 Síntesi

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
165h.
MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 396 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
99h.
MP12 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 396 HORES

66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
264h.
MP13 Síntesi
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 198 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

165h.
MP03 Dispensació de productes farmacèutics (*)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
99h.
MP12 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

264h.
MP13 Síntesi
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT
DESCARREGAR PREUS I ITINERARIS

*Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP01 (10 h), MP02 (15 h), MP03 (15 h) y MP05 (10 h).

**Mòduls tipus B amb hores obligatòries de formació 100% presencials, però amb opció de reducció del 50%: MP04 (132 h) y MP07 (132 h).

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2021-22:

Seu Girona:

MP01 - S1MP03 - S1MP02 i MP07 - S2*

* Mateix horari.

Seu Barcelona:

MP02 - S2MP01 i MP03 - S1*

* Mateix horari.

CURS ESCOLAR 2021-22

A continuació es mostren les dates destacades a tenir en compte per al seguiment de la formació d’aquests semestres 1 i 2.

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA 06 de Setembre de 2021
INICI DEL SEMESTRE 1 13 de Setembre de 2021
FINAL DEL SEMESTRE 1 06 de Febrer de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA 01 de Febrer de 2022
INICI DEL SEMESTRE 2 07 de Febrer de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 2 30 de Juny de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

 • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 11/06/2021: Semestre 1 i Semestre 2. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2021-2022.

CALENDARI PRESENTACIÓ CURS ACADÈMIC 2021-22

Per a donar inici al semestre, convidem a tot l’alumnat a assistir a les presentacions del cicle al qual s’ha matriculat. L’objectiu és explicar la metodologia i els aspectes més importants a tenir en compte. Aquestes sessions es realitzen de manera en línia (webinar) a través de l’Aula de Bienvenida del nostre Campus Virtual.

SEMESTRE 1
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
Dilluns, 13 de setembre 2021.
A les 18:00h.
Jesús Gabara. Campus Virtual,
Aula de benvinguda
SEMESTRE 2
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
Dilluns, 14 de febrer 2022.
A les 18:00h.
Jesús Gabara. Campus Virtual,
Aula de benvinguda

CURS ESCOLAR 2021-22

SEMESTRE 1

Data Examen: 14/01/2022

 • MP03: 16:30 a 18:00h
 • MP08: 18:30 a 19:30h

Data Examen: 15/01/2022

 • MP10: 09:00 a 10:00h
 • MP01: 10:30 a 11:30h
 • MP02: 12:00 a 13:30h
 • MP07: 14:00 a 15:00h

Data Examen: 28/01/2022

 • MP03: 15:00 a 16:30h
 • MP08: 17:00 a 19:00h
 • MP07: 19:00 a 20:00h

Data Examen: 29/01/2022

 • MP10: 08:30 a 10:00h
 • MP01: 10:30 a 12:00h
 • MP02: 12:30 a 14:00h

DESCÀRREGA DE PDF:

Nota: Segons la Resolució sobre les proves finals de FP a Distància, a data del 18 de gener 2022, emesa per part del Departament d’Ensenyament, s’ha aprovat establir un nou període d’avaluació excepcional per a oferir flexibilitat a les persones que acreditin mitjançant un informe mèdic alguna circumstància sanitària específica. Aquest canvi de data de les proves finals no computarà a efecte del nombre màxim de convocatòries establertes. En tot cas, aquestes proves finals excepcionals continuaran sent presencials.
Els supòsits per a disposar d’aquesta excepció són els següents:
 1. Aquells/es alumnes que hagin tingut alguna situació de circumstància sanitària en la 1a convocatòria d’Ordinària, podran realitzar aquest mateix model d’examen (model a) a la data establerta per a la 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2). Prèviament ha d’haver informat i justificat aquesta absència per motius mèdics al professor/a de l’assignatura, que serà qui validi aquest canvi.
 2. Aquells/es alumnes que hagin hagut d’assistir a 2a convocatòria d’Extraordinària (o Ordinària 2) per a realitzar Ordinària (model a) i que el resultat de la mateixa sigui no aprovat, disposa d’una convocatòria extraordinària (model b), en aquesta convocatòria excepcional. A més, aquesta excepció també és vàlida per a aquells/es alumnes que tinguin aquesta circumstància sanitària i no puguin assistir a la 2a convocatòria d’Extraordinària/ Ordinària 2 (model b).
A continuació s’estableix en les següents dates i horaris d’aquesta convocatòria excepcional Semestre 1:

Data Examen: 04/03/2022

 • MP03: 15:00 a 16:30h
 • MP08: 17:00 a 19:00h
 • MP07: 19:00 a 20:00h

Data Examen: 05/03/2022

 • MP10: 08:30 a 10:00h
 • MP01: 10:30 a 12:00h
 • MP02: 12:30 a 14:00h

SEMESTRE 2

Data Examen: 03/06/2022

 • MP07: 16:30 a 17:30h
 • MP09: 18:00 a 19:00h

Data Examen: 04/06/2022

 • MP11: 09:00 a 10:00h
 • MP12: 10:30 a 11:30h
 • MP02: 12:00 a 13:30h
 • MP06: 14:00 a 15:00h
 • MP04: 16:00 a 17:00h

Data Examen: 17/06/2022

 • MP07: 16:00 a 17:30h
 • MP09: 17:30 a 19:00h

Data Examen: 18/06/2022

 • MP11: 09:00 a 10:30h
 • MP12: 10:30 a 11:00h
 • MP02: 11:30 a 13:30h
 • MP06: 13:30 a 15:00h
 • MP04: 16:00 a 17:30h

DESCÀRREGA DE PDF:

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 12-05-2022: Tret l’examen MP05 del Semestre 2.
 • 03-02-2022: Afegits examens MP02, MP04, MP05, MP06, MP07, MP09, MP11 i MP12 del Semestre 2.
 • 21-01-2022: Incorporació dels examenes de Convocatòria Excepcional del Semestre 1.
 • 19-10-2021: Afegits examens MP01, MP02, MP03, MP07, MP08 i MP10 del Semestre 1.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Veure els descomptes disponibles aquí.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Decret 124/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

REAL DECRET 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.