CFGM ONLINE

Farmàcia i Parafarmàcia

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental, tots aquests son els objectius que ha d’assolir el tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia.

Centre educatiu oficial i homologat
Cod. 17010773

DEMANA INFORMACIÓ
CFGM Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia ONLINE

Demana informació:

Matricula’t ara!

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en farmàcia
  • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
  • Tècnic/a en emmagatzematge de medicaments
  • Tècnic/a en farmàcia hospitalària
  • Tècnic/a en establiments de parafarmàcia

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació - 1.584 hores

Pràctiques - 416 hores

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
165h.
MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 396 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
99h.
MP12 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 396 HORES

66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
264h.
MP13 Síntesi
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
165h.
MP03 Dispensació de productes parafarmacèutics (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 647 HORES

66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP12 Anglès tècnic
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)
264h.
MP13 Síntesi

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

132h.
MP01 Oficina de farmàcia (*)
66h.
MP08 Primers auxilis
66h.
MP10 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 198 HORES

198h.
MP02 Dispensació de productes farmacèutics (*)

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

165h.
MP03 Dispensació de productes farmacèutics (*)
99h.
MP05 Promoció de la salut (*)

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

99h.
MP09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
132h.
MP07 Operacions bàsiques de laboratori (**)
66h.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP04 Formulació magistral (**)
66h.
MP06 Disposició i venda de productes
99h.
MP12 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

264h.
MP13 Síntesi
416h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT
DESCARREGAR PREUS I ITINERARIS

*Mòduls tipus A amb algunes hores obligatòries de formació presencial: MP01 (10 h), MP02 (15 h), MP03 (15 h) y MP05 (10 h).

**Mòduls tipus B amb hores obligatòries de formació 100% presencials, però amb opció de reducció del 50%: MP04 (132 h) y MP07 (132 h).

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2022-23:

CURS ESCOLAR 2022-23

A continuació es mostren les dates destacades a tenir en compte per al seguiment de la formació d’aquests semestres 1 i 2.

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 07 de Setembre de 2022
FI DEL SEMESTRE 1 05 de Febrer de 2023
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 20-21/1/2023*
Convocatòria ordinària 2: 3-4/2/2023*

* Consultar la pestanya DATES D’EXAMENS.

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 08/09/2022: Semestre 1. Actualitzats els horaris.

CALENDARI PRESENTACIÓ CURS ACADÈMIC 2022-23

Per a donar inici al semestre, convidem a tot l’alumnat a assistir a les presentacions del cicle al qual s’ha matriculat. L’objectiu és explicar la metodologia i els aspectes més importants a tenir en compte. Aquestes sessions es realitzen de manera en línia (webinar) a través de l’Aula de Bienvenida del nostre Campus Virtual.

SEMESTRE 1
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
Dilluns, 12 de setembre 2022.
16:00h.
Jesús Gabara Webinar, Campus Virtual
SEMESTRE 2
Cicle Dia Professor/a Lloc
Tècnic/a en
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CURS ESCOLAR 2022-23

SEMESTRE 1

Convocatòria ordinària: 20-21/1/2023*
Convocatòria ordinària 2: 3-4/2/2023*
* Pròximament es publicaran els horaris concrets d’examens i assignatures.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Veure els descomptes disponibles aquí.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Decret 124/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

REAL DECRET 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.