Dret de desistiment

El plaç per exercir el dret de desistiment fixat dins l’article 104 sobre Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, és de catorze dies naturals des de la data de contractació i acceptació del servei (data de formalització de la matrícula).

Per poder exercir el seu dret de desistiment dins del plaç que marca la normativa, l’alumne/a de CNTEC haurà de realitzar la sol·licitud corresponent de decisions de desistir el contracte, o bé mitjançant el document de desistiment que ens faciliti el propi alumne/a o bé un altre tipus de declaració inequívoca que haurà de fer arribar a la Secretaria Acadèmica de CNTEC a través d’aquest correu cntec@cedetecgroup.com o a través de carta certificada dirigida a la següent direcció postal: CNTEC Education. Carrer Carles Rahola 6-10 17003 Girona.

En el moment que es rebi la seva sol·licitud de desistiment dins del plaç anteriorment descrit, es retornarà a l’alumne/a tots els pagaments rebuts fins la data, en un plaç de 14 dies naturals, segons hagi estat el mètode de pagament.

Una vegada ha finalitzat aquest plaç, l’alumne/a perd el dret de desistiment, i en cas de baixa, no implicarà el dret de devolució de l’import.

A continuació, pot descarregar el document de desistiment segons el cicle formatiu i modalitat de la seva matrícula: