SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Integració Social

Aquest grau superior capacita a l’alumne a programar, organitzar, implementar i avaluar diverses intervencions d’integració social mitjançant:

 • L’aplicació d’estratègies i tècniques específiques
 • La promoció de la igualtat d’oportunitats
 • Una actitud de respecte cap a les persones destinatàries
 • La creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.
HORARI DE CLASSES DE REFORÇ

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a Superior en Integració Social REFORÇ

Demana informació:

Matricula’t ara!

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador/a de persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència
66h.
MP10 Primers auxilis

 SEMESTRE 2 TOTAL 462 HORES

165h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

165h.
MP04 Inserció sociolaboral
99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
132h.
MP08 Mediació comunitària
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
99h.
MP10 Primers auxilis

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

165h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

165h.
MP04 Inserció sociolaboral
99h.
MP08 Mediació comunitària
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
99h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 264 HORES

132h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 363 HORES

132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 449 HORES

66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

Horari de classes de reforç 2021-2022

Total de 14 hores

SEMESTRE 1
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
09:00 a 10:00h MP05 MP02 MP07 MP09
10:00 a 11:00h MP05 MP02 MP07 MP09
11:00 a 11:30h DESCANS
11:30 a 12:30h MP01 MP04 MP06
12:30 a 13:30h MP01 MP04 MP06
SEMESTRE 1
Dl Dm Dc Dj Dv
09:00-10:00h MP05 MP02 MP07 MP09
10:00-11:00h MP05 MP02 MP07 MP09
11:00-11:30h DESCANS
11:30-12:30h MP01 MP04 MP06
12:30-13:30h MP01 MP04 MP06
* També disponible horari de torn de tarda per a realitzar aquestes sessions presencials. Consultar amb Secretaria del Centre.

CURS ESCOLAR 2021-22

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA 06 de Setembre de 2021
INICI DEL SEMESTRE 1 20 de Setembre de 2021
FINAL DEL SEMESTRE 1 06 de Febrer de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA 01 de Febrer de 2022
INICI DEL SEMESTRE 2 07 de Febrer de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 2 30 de Juny de 2022
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

 • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 11/06/2021: Semestre 1 i Semestre 2. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2021-2022.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.