CURS ONLINE

Tècnic/a Auxiliar en Veterinària

Aquest curs ofereix a l’alumnat els coneixements i les tècniques necessàries per a assistir a l’atenció clínica dels animals, a més de saber com actua l’auxiliar tècnic/a de veterinària dins de l’equip en clíniques veterinàries en quiròfans, hospitalització, radiodiagnòstic i laboratori d’anàlisis. També es dóna molta importància al compliment de les normes tècnico-sanitàries de qualitat i de seguretat i higiene que hi ha d’haver, sota la supervisió d’un facultatiu.

DEMANA INFORMACIÓ (Pròximament)

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Auxiliar tècnic/a veterinari de qualsevol centre veterinari, clínica assistencial o hospital
  • Auxiliar tècnic/a veterinari en centres de recollida, residències, protectores
  • Auxiliar tècnic/a veterinari en tendes d’animals i venta de productos animals
  • Recepcionista en una clínica veterinària
  • Ajudant de veterinària en facultats i centres d’investigació animal
  • Visitador/a de productes de veterinària

Durada

Aquest curs té una durada total de 820 hores dividides en:

Formació - 660 hores

Pràctiques - 160 hores

Itinerari formatiu

Aquest curs està estructurat en 6 mòduls teòrico-pràctics i aquest contingut es basa en els mòduls formatius de mòduls formatius de Qualificació Profesional Asistencia a l’Atenció Clínica en Centres Veterinaris: AGA488_3 regulada pel RD 705/2017.

60h.
MÒDUL 1
Operacions d’Atenció al client, venda i administració en centres veterinaris
210h.
MÒDUL 2
Consulta clínica veterinària
120h.
MÒDUL 3
Quiròfan del centre veterinari
90h.
MÒDUL 4
Hospitalització d’animals
120h.
MÒDUL 5
Anàlisis de laboratori en mostres biològiques animals
60h.
MÒDUL 6
Procediments d’imatge per diagnòstic en veterinària
160h.
Formació en centres de treball

* Temari basat en el Reial decret 705/2017, de 7 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2011, de 4 de febrer.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Veure els descomptes disponibles aquí.

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.

Vies d’accés

Accedir