SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Dietètica

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a traslladar al pacient al centre sanitari, parar esment bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, realitzar activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, a més de col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscos previsibles i de logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a Superior en Dietètica REFORÇ

Demana informació:

Matricula’t ara!

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en dietètica i nutrició
  • Responsable d'alimentació en empreses de servei de servei d'àpats
  • Consultor/a en alimentació
  • Educador/a sanitari/a

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.590 h.

Pràctiques - 410 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 480 HORES

300h.
C02 Alimentació equilibrada
180h.
C05* Microbiologia i higiene alimentària

 SEMESTRE 2 TOTAL 510 HORES

60h.
C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica
90h.
C06 Educació sanitària i promoció de la salut
300h.
C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica
60h.
C09 Formació i orientació laboral
* Crèdit C05 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 480 HORES

300h.
C03 Dietoteràpia
180h.
C04* Control alimentari

 SEMESTRE 2 TOTAL 530 HORES

60h.
C08 Relacions en l'àmbit del treball
60h.
C11 Síntesi
410h.
C10 Formació en centres de treball - FCT
* Crèdit C04 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 480 HORES

300h.
C02 Alimentació equilibrada
180h.
C05* Microbiologia i higiene alimentària

 SEMESTRE 2 TOTAL 360 HORES

60h.
C01 Organització i gestió de l'área de treball assignada a la unitat / gabinet de dietètica
300h.
C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica
* Crèdit C05 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 300 HORES

300h.
C03 Dietoteràpia

 SEMESTRE 2 TOTAL 210 HORES

90h.
C06 Educació sanitària i promoció de la salut
60h.
C08 Relacions en l'àmbit del treball
60h.
C09 Formació i orientació laboral

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 180 HORES

180h.
C04* Control alimentari

 SEMESTRE 2 TOTAL 470 HORES

60h.
C11 Síntesi
410h.
C10 Formació en centres de treball - FCT
* Crèdit C04 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 07 de Setembre de 2022
FI DEL SEMESTRE 1 05 de Febrer de 2023
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 13-14/1/2023*
Convocatòria ordinària 2: 27-28/1/2023*

NOTA:

  • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 50/1998, de  3 març , pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de dietètica (DOGC núm. 2622, de 20.4.1998).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.