SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a la realització d’activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, a més de l’aplicació de mesures i normes de prevenció i seguretat, igual que la derivació a altres serveis quan sigui necessari.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Ciclo formativo Grado Superior Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia Semipresencial-Online

Demana informació:

Matricula’t ara!

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions
  • Auxiliar d'ajuda a domicili
  • Teleoperador/a de teleassistència

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

99h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
132h.
MP02* Atenció sanitària
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 396 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
165h.
MP04 Atenció i suport psicosocial
99h.
MP09 Destreses socials
66h.
MP10 Primers auxilis
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

66h.
MP06 Teleassistència
165h.
MP07 Suport domiciliari
66h.
MP08 Suport a la comunicació
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP14 Síntesi
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
198h.
MP07 Suport domiciliari

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP02* Atenció sanitària
66h.
MP06 Teleassistència
66h.
MP08 Suport a la comunicació
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
231h.
MP04 Atenció i suport psicosocial
99h.
MP09 Destreses socials
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

99h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
132h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
165h.
MP04 Atenció i suport psicosocial

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

165h.
MP02* Atenció sanitària
66h.
MP08 Suport a la comunicació
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 165 HORES

99h.
MP09 Destreses socials
66h.
MP10 Primers auxilis
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 231HORES

66h.
MP06 Teleassistència
165h.
MP07 Suport domiciliari
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT(*)

(*) Pot ser impartit en aquest semestre sota l’aprovació del Dept. FCT

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP14 Síntesi
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

132h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
198h.
MP07 Suport domiciliari

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

198h.
MP02* Atenció sanitària
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
66h.
MP06 Teleassistència

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

231h.
MP04 Atenció i suport psicosocial
66h.
MP08 Suport a la comunicació

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

99h.
MP09 Destreses socials
66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 449 HORES

66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 7 de Setembre de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 1 5 de Febrer de 2023
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS S1 Gener 2023 (per concretar dia/hora) *
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència. (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.