SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a la realització d’activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, a més de l’aplicació de mesures i normes de prevenció i seguretat, igual que la derivació a altres serveis quan sigui necessari.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Ciclo formativo Grado Superior Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia Semipresencial-Online

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions
  • Auxiliar d'ajuda a domicili
  • Teleoperador/a de teleassistència

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

ITINERARI 2 ANYS – Nou Currículum

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 481 HORES

99h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
85h.
MP04 Atenció i suport psicosocial (BLOC 1)
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
132h.
MP02* Atenció sanitària

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 377 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
80h.
MP04 Atenció i suport psicosocial (BLOC 2)
99h.
MP09 Destreses socials
66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 374 HORES

66h.
MP06 Teleassistència
77h.
MP07 Suport domiciliari (BLOC 1)
66h.
MP08 Suport a la comunicació
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 768 HORES

88h.
MP07 Suport domiciliari (BLOC 2)
231h.
MP14 Síntesi
449h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

ITINERARI 2 ANYS – Currículum anterior al curs 2021-22 (inici en setembre)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
198h.
MP07 Suport domiciliari

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP02* Atenció sanitària
66h.
MP06 Teleassistència
66h.
MP08 Suport a la comunicació
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

66h.
MP03 Atenció higiènica
231h.
MP04 Atenció i suport psicosocial
99h.
MP09 Destreses socials
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

ITINERARI 2 ANYS – Currículum anterior al curs 2021-22 (inici en febrer)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

198h.
MP02* Atenció sanitària
66h.
MP06 Teleassistència
66h.
MP08 Suport a la comunicació
99h.
MP11 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Organització de l'atenció a persones en situació de dependència
165h.
MP05 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
198h.
MP07 Suport domiciliari
* Mòdul amb hores presencials: MP02 (20 h).

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 363 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
231h.
MP04 Atenció i suport psicosocial

 SEMESTRE 2 TOTAL 713 HORES

99h.
MP13 Anglès tècnic
66h.
MP03 Atenció higiènica
99h.
MP09 Destreses socials
66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (2 anys – inici setembre).

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2022-23:

Seu Girona:

MP02 - S2

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA 13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 19-20/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 2-3/2/2024*
CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 31/05-01/06 2024*
Convocatòria ordinària 2: 14-15 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència. (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.