SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Emergències Sanitàries

* Aquest cicle s’implementarà SEGONS DEMANDA I OBERTURA DE GRUP

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a traslladar al pacient al centre sanitari, parar esment bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, realitzar activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, a més de col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscos previsibles i de logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Mitjà Tècnic/a en Emergències Sanitàries Semipresencial-Online

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en emergències sanitàries
  • Tècnic/a en transport sanitari
  • Operador/a de centres de coordinació d'urgències i emergències

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 379 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
66h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència (BLOC 1)
82h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients (BLOC 1)
66h.
MP09 Teleemergències
99h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 446 HORES

99h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
66h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència (BLOC 2)
83h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients (BLOC 2)
66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòduls MP01, MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòduls MP04 i MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 434 HORES

170h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència (BLOC 1)
99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 741 HORES

61h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència (BLOC 2)
264h.
MP14 Síntesi
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
198h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients
66h.
MP09 Teleemergències
132h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

132h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
132h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòduls MP01, MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòduls MP04 i MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

330h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència
66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 647 HORES

99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
99h.
MP13 Anglès tècnic
66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (2 anys – inici setembre).

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 23-24:

Seu Girona:

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA 13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 19-20/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 2-3/2/2024*
CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 31/05-01/06 2024*
Convocatòria ordinària 2: 14-15 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 123/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’emergències sanitàries (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.