SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Emergències Sanitàries

* Aquest cicle s’implementarà SEGONS DEMANDA I OBERTURA DE GRUP

Aquest grau mitjà capacita a l’alumne per a traslladar al pacient al centre sanitari, parar esment bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, realitzar activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, a més de col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscos previsibles i de logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

HORARI DE CLASSES DE SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Mitjà Tècnic/a en Emergències Sanitàries Semipresencial-Online

Demana informació:

Matricula’t ara!

Aquest cicle també es pot cursar en...

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en emergències sanitàries
  • Tècnic/a en transport sanitari
  • Operador/a de centres de coordinació d'urgències i emergències

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 396 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
165h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients
66h.
MP09 Teleemergències
99h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

99h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
132h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència
66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
66h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòduls MP01, MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòduls MP04 i MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
231h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

214h.
MP14 Síntesi
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
198h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients
66h.
MP09 Teleemergències
132h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

 SEMESTRE 2 TOTAL 429 HORES

132h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
132h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòduls MP01, MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòduls MP04 i MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 462 HORES

330h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència
66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 647 HORES

99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
99h.
MP13 Anglès tècnic
66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 231 HORES

165h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients
66h.
MP09 Teleemergències

 SEMESTRE 2 TOTAL 198 HORES

132h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 231 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
99h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

99h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
231h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència
99h.
MP13 Anglès tècnic

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

264h.
MP14 Síntesi
416h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòduls MP01 i MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòdul MP04 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòdul MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

66h.
MP01* Manteniment preventiu del vehicle
198h.
MP06** Evacuació i trasllat de pacients
66h.
MP09 Teleemergències

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

132h.
MP03* Dotació sanitària en emergències
66h.
MP08 Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
* Mòduls MP01 i MP03 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.
** Mòdul MP06 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

66h.
MP07 Suport psicológic en situacions d'emergència
132h.
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 330 HORES

99h.
MP02 Logística sanitària en emergències
132h.
MP04** Assitència sanitària inicial en situacions d'emergència
99h.
MP13 Anglès tècnic
** Mòdul MP04 amb hores oficials de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consulta condicions

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

330h.
MP05* Assitència sanitària especial en situacions d'emergència

 SEMESTRE 2 TOTAL 449 HORES

66h.
MP14 Síntesi
383h.
MP15 Formació en centres de treball - FCT
* Mòdul MP05 amb algunes hores oficials de formació pràctica presencial.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 21-22:

Seu Girona:

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGM · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 7 de Setembre de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 1 5 de Febrer de 2023
ACTIVACIÓ D’AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D’ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS S1 Gener 2023 (per concretar dia/hora) *
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *

NOTA:

  • CFGM: Cicle Formatiu de Grau Mig.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 123/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’emergències sanitàries (DOGC núm. 6234, de 17.10.2012).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.