SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a en Dietètica

CNTEC ofereix aquest cicle de Tècnic/a Superior en Dietètica Semipresencial-Online, que consisteix en una formació online amb classes presencials.

Aquest grau superior capacita a l’alumne a elaborar i supervisar dietes adaptades a persones, pacients i els respectius col·lectius segons les seves necessitats nutricionals o la seva patologia específica, controlar la qualitat de l’alimentació de les persones, supervisar les conservació, manipulació i transformació dels aliments de consum humà, a més de promoure la salut de les persones i la comunitat mitjançant l’educació alimentària, a través d’activitats de promoció i educació per a la salut.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Superior Tècnic/a en Dietètica Semipresencial-Online

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a en dietètica i nutrició
  • Responsable d'alimentació en empreses de servei de servei d'àpats
  • Consultor/a en alimentació
  • Educador/a sanitari/a

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.590 h.

Pràctiques - 410 h.

Itineraris formatius

ITINERARI 2 ANYS (inici setembre)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 450 HORES

150h.
C02 Alimentació equilibrada (BLOC 1)
90h.
C05* Microbiologia i higiene alimentària (BLOC 1)
150h.
C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica (BLOC 1)
60h.
C09 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 450 HORES

60h.
C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica
150h.
C02 Alimentació equilibrada (BLOC 2)
90h.
C05* Microbiologia i higiene alimentària (BLOC 2)
150h.
C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica (BLOC 2)
* Crèdit C05 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 390 HORES

150h.
C03 Dietoteràpia (BLOC 1)
90h.
C04* Control alimentari (BLOC 1)
90h.
C06 Educació sanitària i promoció de la salut
60h.
C08 Relacions en l'àmbit del treball

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 710 HORES

150h.
C03 Dietoteràpia (BLOC 2)
90h.
C04* Control alimentari (BLOC 2)
410h.
C10 Formació en centres de treball - FCT
60h.
C11 Síntesi
* Crèdit C04 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

ITINERARI 2 ANYS I MIG (inici febrer)

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 420 HORES

60h.
C01 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica
300h.
C07 Fisiopatologia aplicada a la dietètica
60h.
C09 Formació i orientació laboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 480 HORES

300h.
C02 Alimentació equilibrada
180h.
C05* Microbiologia i higiene alimentària
* Crèdit C05 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 150 HORES

60h.
C08 Relacions en l'àmbit del treball
90h.
C06 Educació sanitària i promoció de la salut

 SEMESTRE 2 TOTAL 480 HORES

180h.
C04* Control alimentari
300h.
C03 Dietoteràpia
* Crèdit C04 amb hores de formació 100% presencials però amb opció de reducció del 50%. Consultar condicions.

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 470 HORES

60h.
C11 Síntesi
410h.
C10 Formació en centres de treball - FCT

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (2 anys – Inici setembre).

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA
13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 12-13/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 26-27/1/2024*
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 24-25 de Maig 2024*
Convocatòria ordinària 2: 7-8 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Decret 50/1998, de  3 març , pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de dietètica (DOGC núm. 2622, de 20.4.1998).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.