SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Integració Social

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Superior Tècnic/a en Integració Social Semipresencial-Online

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

  • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
  • Educador/a d'equipaments residencials de diferents tipus
  • Educador/a de persones amb discapacitat
  • Treballador/a familiar

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 446 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
83h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal (BLOC 1)
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 445 HORES

82h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal (BLOC 2)
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials
66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 (setembre-gener) TOTAL 348 HORES

84h.
MP04 Inserció sociolaboral (BLOC 1)
99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 (febrer-juny) TOTAL 761 HORES

81h.
MP04 Inserció sociolaboral (BLOC 2)
231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
132h.
MP08 Mediació comunitària
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

  • 07/06/2023: actualitzats els Itineraris formatius (2 anys – inici setembre).

Aquest cicle també es pot cursar...

CURS ESCOLAR 2023-24

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 7 al 8 de Setembre de 2023
INICI DEL SEMESTRE 1 12 de Setembre de 2023
FI DEL SEMESTRE 1 04 de Febrer de 2024
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 12 de Setembre de 2023
PRESENTACIÓ DE BENVINGUDA
13, 14 i 15 de Setembre de 2023
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 18 de Setembre de 2023
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 12-13/1/2024*
Convocatòria ordinària 2: 26-27/1/2024*
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 6 de Febrer de 2024
INICI SEMESTRE 5 de Febrer de 2024
FI SEMESTRE 23 de Juny de 2024
ACTIVACIÓ D'AULES Suport obre aules: 5 Febrer de 2024
Professors obren aules: 6 Febrer de 2024
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 12 de Febrer de 2024
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 24-25 de Maig 2024*
Convocatòria ordinària 2: 7-8 de Juny de 2024*

NOTA:

  • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.