SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Integració Social

* Aquest cicle s’implementarà SEGONS DEMANDA I OBERTURA DE GRUP

CNTEC ofereix aquest cicle de Tècnic/a Superior en Integració Social Semipresencial-Online, que consisteix en una formació online amb classes presencials.

Aquest grau superior capacita a l’alumne a programar, organitzar, implementar i avaluar diverses intervencions d’integració social mitjançant:

 • L’aplicació d’estratègies i tècniques específiques
 • La promoció de la igualtat d’oportunitats
 • Una actitud de respecte cap a les persones destinatàries
 • La creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
Cicle formatiu Grau Superior Tècnic/a en Integració Social Semipresencial-Online

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador/a de persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència
66h.
MP10 Primers auxilis

 SEMESTRE 2 TOTAL 462 HORES

165h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

165h.
MP04 Inserció sociolaboral
99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
132h.
MP08 Mediació comunitària
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
99h.
MP10 Primers auxilis

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

165h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 231 HORES

99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 264 HORES

165h.
MP04 Inserció sociolaboral
99h.
MP08 Mediació comunitària

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

Tècnic/a Superior en Integració Social – SEMIPRESENCIAL-ONLINE

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 330 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral

 SEMESTRE 2 TOTAL 297 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
99h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 297 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 264 HORES

132h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

TERCER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 363 HORES

132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 449 HORES

66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

Aquest cicle també es pot cursar...

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCESO A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Septiembre de 2022
INICIO DEL SEMESTRE 1 07 de Septiembre de 2022
FINAL DEL SEMESTRE 1 05 de Febrero de 2023
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓN DE AULAS 7 de Septiembre de 2022
ACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES 13 de Septiembre de 2022
EXÁMENES SEMESTRE 1 Convocatoria ordinaria: 13-14/1/2023*
Convocatoria ordinaria 2: 27-28/1/2023*

NOTA:

 • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.