SEMIPRESENCIAL-ONLINE

Tècnic/a Superior en Integració Social

Aquest grau superior capacita a l’alumne a programar, organitzar, implementar i avaluar diverses intervencions d’integració social mitjançant:

 • L’aplicació d’estratègies i tècniques específiques
 • La promoció de la igualtat d’oportunitats
 • Una actitud de respecte cap a les persones destinatàries
 • La creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Titulació oficial i homologada per:

(Codi de Centre del Dpt. Ensenyament: 08036871)

MATRICULA'T
CFGM Tècnic/a Superior en Integració Social REFORÇ

Aquest cicle també es pot cursar a…

Sortides professionals

Et permetrà treballar com a:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador/a de persones amb discapacitat
 • Treballador/a familiar

Durada

Aquest cicle té una durada total de 2.000 hores dividides en:

Formació Online amb Cedesca - 1.617 h.

Pràctiques - 383 h.

Itineraris formatius

ITINERARI 2 ANYS – Nou Currículum

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
99h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència
66h.
MP10 Primers auxilis

 SEMESTRE 2 TOTAL 462 HORES

165h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials
66h.
MP11 Formació i orientació laboral

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 429 HORES

165h.
MP04 Inserció sociolaboral
99h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP08 Mediació comunitària
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

 SEMESTRE 2 TOTAL 680 HORES

231h.
MP13 Projecte d'integració social
449h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

ITINERARI 2 ANYS – Currículum anterior al curs 2021-22

PRIMER ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP01 Context de la intervenció social
198h.
MP04 Inserció sociolaboral
165h.
MP06 Atenció a les unitats de convivència

 SEMESTRE 2 TOTAL 495 HORES

198h.
MP03 Promoció de l'autonomia personal
132h.
MP08 Mediació comunitària
99h.
MP11 Formació i orientació laboral
66h.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

SEGON ANY

 SEMESTRE 1 TOTAL 495 HORES

132h.
MP02 Metodologia de la intervenció social
132h.
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
99h.
MP07 Suport a la intervenció educativa
132h.
MP09 Habilitats socials

 SEMESTRE 2 TOTAL 515 HORES

66h.
MP10 Primers auxilis
66h.
MP13 Projecte d'integració social
383h.
MP14 Formació en centres de treball - FCT

NOTA: Els itineraris es poden ampliar i fer en més temps per reduir càrrega lectiva a petició i assessorament del centre. Es pot sol·licitar al moment de consultar la informació del cicle.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 25/06/2021: actualitzats els Itineraris formatius per canvi del pla educatiu.

CURS ESCOLAR 2023-24

Pròximament es publicaran les dates.
 

CURS ESCOLAR 2022-23

CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 1
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 5 al 7 de Setembre de 2022
INICI DEL SEMESTRE 1 07 de Setembre de 2022
FI DEL SEMESTRE 1 05 de Febrer de 2023
PRIMERA CONVOCATORIA EXAMEN 15 y 16 de Enero de 2021 *
SEGUNDA CONVOCATORIA EXAMEN 29 y 30 de Febrero de 2021 *
ACTIVACIÓ D'AULES 7 de Setembre de 2022
ACTIVACIÓ D'ACTIVITATS 13 de Setembre de 2022
EXAMENS SEMESTRE 1 Convocatòria ordinària: 13-14/1/2023*
Convocatòria ordinària 2: 27-28/1/2023*
CFGS · NO PRESENCIAL (ONLINE) · SEMESTRE 2
ACCÉS A LA PLATAFORMA Del 6 al 8 de Febrer de 2023
ACTIVACIÓ D'AULES 8 de Febrer de 2023
ACTIVACIÓ ACTIVITATS 13 de Febrer de 2023
EXAMENS SEMESTRE 2 Convocatòria ordinària: 26-27 de Maig 2023*
Convocatòria ordinària 2: 9-10 de Juny de 2023*

NOTA:

 • CFGS: Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Les dates i els horaris establerts poden estar subjectes a canvis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

 • 02/09/2022: Semestre 1. Afegides les dates del calendari escolar per al curs 2022-2023.

DATES D’EXAMENS

Pots consultar els horaris d’examens a la web de Cedesca.

Veure el document de taxes administratives aquí.

Veure les condicions sobre el dret de desistiment aquí.

Normativa

Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).

Vies d’accés

Accedir

Requisits tècnics

Per al correcte funcionament de tot el software que utilitza CNTEC en la modalitat online, com per exemple, Microsoft Office, Microsoft Teams i qualsevol altra programa concret que pugui requerir alguna assignatura, recomanem consultar els següents requisits tècnics i recomanacions.